admin

Upphandling vid fönsterrenovering

När energibesparande åtgärder ska vidtas i stora byggnader som skyddas av bevarandeplan, exempelvis skolor, myndigheter och sjukhus, kan ett bra första steg vara att se till att byggnadens isolering håller högsta möjliga klass. Här är fönstren ytterst viktiga. Enligt energimyndigheten släpper fönster och dörrar ut ca 35% av all förbrukad energi i ett hus. Detta …

Upphandling vid fönsterrenovering Läs mer »

Anlita oss för pålitlig fönsterrenovering i Stockholm

Att renovera samtliga fönster är ett utmärkt sätt att fräscha upp och höja värdet på en fastighet samtidigt som man tryggar inomhusmiljön för dem som bor där. Vi har över lång erfarenhet av fönsterrenovering i Stockholm och hjälper dig med tätning, ventilation, målning och allmänrenovering. Vi utför även fönsterbyten och är experter på energiglas och miljövänliga lösningar. Vår verksamhet är främst inriktad på bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, och vi har …

Anlita oss för pålitlig fönsterrenovering i Stockholm Läs mer »

Energieffektiva fönster

Fönstren är husets svagaste punkt när det kommer till energibesparing. Av all energi som förbrukas i en bostad släpps uppåt 25% ut genom fönstren. Alltså bör man se till att fönstren i bostaden är så energieffektiva, alltså välisolerade som möjligt. Ett dåligt isolerat fönster gör dessutom att lägenheten känns kallare än den egentligen är, eftersom …

Energieffektiva fönster Läs mer »

Fönster – en viktig del av ventilationen

Grundprincipen för ventilation är att frisk luft utifrån släpps in samtidigt som den uppvärmda och fuktiga inomhusluften med matos och andra kemiska föroreningar från möbler, golvmaterial och elektronikutrustning ventileras ut. En god ventilation är ett måste för ett bra inomhusklimat. Ventilation och inomhusklimat Våra hus blir alltmer välisolerade, och med det kommer också att de …

Fönster – en viktig del av ventilationen Läs mer »

Fönsterventiler fyller en viktig funktion

God ventilation är en förutsättning för trivsel, för koncentration och för att undvika att drabbas av olika allergier samt astma. Att ha en tillfredsställande ventilation ger även en bättre livslängs till bostaden då exempelvis fukt- och mögelangrepp förhindras. I Sverige är man som hus- och fastighetsägare ålagd att genomföra OVK- besiktningar där en yrkesman kontrollerar …

Fönsterventiler fyller en viktig funktion Läs mer »

Fönsterlås | Gör dina fönster säkrare

Fönster och balkongdörrar är oftast de svagaste punkterna i en bostad. Ett lättforcerat fönster på första våningen eller innanför en lättåtkomlig balkong är för en inbrottstjuv mycket frestande att ta sig an. Att fönster och balkongdörrar är särskilt lättforcerade visar sig tyvärr också i inbrottsstatistiken. I och med att ytterdörrarna gjorts säkrare och säkrare och …

Fönsterlås | Gör dina fönster säkrare Läs mer »