Fönsterventiler fyller en viktig funktion

God ventilation är en förutsättning för trivsel, för koncentration och för att undvika att drabbas av olika allergier samt astma. Att ha en tillfredsställande ventilation ger även en bättre livslängs till bostaden då exempelvis fukt- och mögelangrepp förhindras. I Sverige är man som hus- och fastighetsägare ålagd att genomföra OVK- besiktningar där en yrkesman kontrollerar ventilationen och där besiktningen i fråga ger svar på eventuella åtgärder samt när dessa i så fall ska genomföras. Dessa OVK-besiktningar sker – beroende på hustyp och typ av byggnad – med givna intervaller och är något som är lagstadgat.

Fönstren spelar en stor roll i ventilationen. I synnerhet om man ser till vanliga hus- och villor där kraven ofta är lägre och där man – istället för- och/eller som komplement till dyra ventilationssystem – använder fönstren som det givna valet för att få cirkulerande luft inomhus samt för att vädra ur då det är för varmt inomhus.

fönster i ett våningshus i Stockholm

Den första tanken är given för de flesta: man öppnar fönstren om det är för varmt inomhus eller om det behövs ren- och fräsch luft. Följdfrågan här blir även den ganska given: hur gör du då du inte är hemma och således inte kan lämna dina fönster på vid gavel?

Fönsterventiler – en effektiv och prisvärd lösning

Det är här fönsterventiler kommer in i bilden och fungerar som ett bra alternativ i bostäder som har sämre- eller obefintlig ventilation. Fördelarna med fönsterventiler är att de dels är effektiva sett till hur de fungerar med att skapa luftcirkulation och ge ett friskare inomhusklimat; dels är det också en billig lösning att använda – i synnerhet om man ser till större lägenhetshus. Normalt så monteras fönsterventiler i fönstrets överkant – i bågen eller i karmen – och vanligen över en borrad hålrad.

Fönsterventiler kommer vanligen i tre olika former – spaltventilkarmventil och springventil – och bygger på att de släpper ut förorenad luft inifrån – matos, tvätt- och bad, från inredning och så vidare – samtidigt som fräsch luft kommer in; utan att man som boende i huset behöver anstränga sig nämnvärt. Det finns fönsterventiler med termostatisk funktion och där det rådande klimatet utomhus reglerar ventilerna i bostaden. Vilken typ av fönsterventil som passar hos dig är något som kräver en lite mer noggrann undersökning.

Så väljer du rätt fönsterventiler

Man ska vara vaksam då det gäller fönsterventiler och man kan inte kan välja på måfå. Nej, valet av fönsterventil baseras på yttre omständigheter som måste tas i beaktning och där man gör bäst i att låta en expert på fönster- och ventilation undersöka vilken typ som passar bäst. Låt oss titta på några viktiga faktorer som spelar roll:

  • Ren luft utanför. Hur ser det ut rent trafikmässigt, finns det mycket avgaser och smuts i området?
  • Bullernivå: Ljudvolymen vägs alltid in i beräkningen. En fönsterventil ska släppa in frisk luft – men det får inte gå ut över ljudnivån inomhus.
  • Problem med dra vintertid: Det är inte ovanligt att hus drabbas av drag under vintern och detta är dels något som påverkar boendesituationen negativt och dels också energiräkningen.
  • Är bostaden tät eller otät? Även detta spelar roll. Handlar det om ett otätt hus så blir okontrollerade luftflöden och detta är väldigt ineffektivt rent kostnadsmässigt då energiförlusterna blir för stora.

Problem med immiga rutor?

Ett enkelt sätt att kontrollera huruvida dina fönster ger ett tillräckligt bra luftflöde är att se om de immar igen. Är så fallet så kan luftspalten mellan ytterbågen och innerbågen vara igensatt – av exempelvis målarfärg – och då bör du agera. Varm luft bär mer fukt än vad kall luft klarar av och just imman blir en bra indikator på om din fönsterventilation fungerar på ett tillfredsställande sätt.