Fönsterrenovering BRF – Tänk på detta!

En fönsterrenovering är ett tydligt exempel på hur en bostadsrättsförening kan bevara ett hus originalkaraktär och samtidigt se till att höja dess värde. Slitna fönster kan ge ett nedslående intryck och få ett hus att se ut att vara i sämre skick än det verkligen är.

Men att byta ut alla fönster är oftast ingen bra idé, om de inte verkligen är bortom all räddning. Mycket av karaktären i ett hus sitter i fönstren, och man kan alltid räkna med att husets arkitekt lade stor vikt vid fönstren när han ritade huset. Därför är en renovering att föredra. Det blir billigare och husets charm och karaktär bevaras. Ett hus med vackert renoverade originalfönster blir mer attraktivt, samtidigt som det blir bättre isolerat och därmed sänker uppvärmningskostnaderna.

fönster i bostadsrättsförening i Stockholm

Styrelsens ansvar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för att fastigheten, dvs byggnader och omgivande mark och planteringar, behåller sitt värde och fortsätter vara en attraktiv plats att bo på. En bostadsrättsförenings syfte är ju att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och det görs genom regelbundet underhållsarbete och renoveringar när det behövs.

Mycket kan en styrelse i en bostadsrättsförening besluta om på egen hand, men för större ingrepp krävs att bostadsrättsinnehavarna stöder beslutet vid en medlemsstämma. En fönsterrenovering är ett sådant större ingrepp. Med fönster är det så att medlemmarna ansvarar för insidan och föreningen för utsidan, enkelt uttryckt. Om föreningen har gjort bedömningen att fönstren behöver renoveras, behövs uttryckligt tillstånd från medlemmarna. Om föreningen inte får tillstånd från alla medlemmar ska ärendet tas upp på en medlemsstämma. Där krävs två tredjedels majoritet bland medlemmarna för att beslutet ska gå igenom.

Det är mycket viktigt att styrelsen i en förening håller sig till de lagar och regler som finns kring beslut om renoveringar. Styrelsens medlemmar kan själva bli ekonomiskt ansvariga för en omrenovering om beslut tagits över medlemmarnas huvud och arbetet måste göras om.

Kostnader för en fönsterrenovering

Vid en renovering slipper föreningen köpa in nya fönster och det blir därmed billigare än att byta fönster. Dock medför en fönsterrenovering en väsentlig kostnad, och det är många fönster i ett bostadshus. Hur stor kostnaden blir i slutändan beror på hur mycket som måste göras. Ibland kan det räcka med att fönstren målas och kitta som, ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ner värmekostnaden per år. Då kan ju styrelsen motivera den extra kostnaden med besparingar man gör på värme.

Varsam och effektiv renovering

Hos oss har vi stor erfarenhet av fönsterrenoveringar åt bostadsrättsföreningar och vi gör gärna en besiktning av era fönster för att kunna lämna en skarp offert på vad er fönsterrenovering skulle kosta och vilka alternativ som finns.

Vi erbjuder energiglas vid våra fönsterrenoveringar. Energiglas har en speciell beläggning som släpper igenom solstrålarna men inte släpper ut dem lika lätt. Ett smart och miljömässigt sätt att avsevärt sänka energikostnaderna i ett bostadshus.

Vi genomför aldrig en fönsterrenovering utan att noggrant besikta fönstren och se vad som behöver göras. Vårt mål är alltid att bevara fönstrens ursprungliga skick och samtidigt få dem att hålla i många år till. Läs mer här!

50 reaktioner på ”Fönsterrenovering BRF – Tänk på detta!”

 1. Pingback: how to take cialis 5mg

 2. Pingback: pharmacy viagra france

 3. Pingback: safeway soma pharmacy hours

 4. Pingback: buy tadalafil cheap online

 5. Pingback: best viagra tablets in india online

 6. Pingback: cialis no perscription overnight delivery

 7. Pingback: viagra purchase australia

 8. Pingback: online pharmacy atenolol

 9. Pingback: where to get generic cialis without prescription

 10. Pingback: viagra professional pfizer

 11. Pingback: sildenafil 100mg without a prescription

 12. Pingback: generic sildenafil 92630

 13. Pingback: buy viagra wholesale

 14. Pingback: can i buy viagra online in india

 15. Pingback: sildenafil price in usa

 16. Pingback: cialis coupon 2019

 17. Pingback: cialis usa pharmacy

 18. Pingback: tadalafil citrate dosage bodybuilding

 19. Pingback: tadalafil 20 mg dosage

 20. Pingback: bactrim cholestasis

 21. Pingback: gabapentin hungry

 22. Pingback: albon flagyl

 23. Pingback: lyrica and norco

 24. Pingback: nolvadex grossesse

 25. Pingback: valacyclovir greenstone

 26. Pingback: lisinopril fibrosis

 27. Pingback: lasix postpartum

 28. Pingback: cinnamon metformin

 29. Pingback: nejm semaglutide

 30. Pingback: rybelsus medication for diabetes

 31. Pingback: semaglutide y tiroides

 32. Pingback: apo-metronidazole veterinary

 33. Pingback: pill stuck in throat burning zoloft

 34. Pingback: gabapentin r2666

 35. Pingback: weight loss on lexapro 10 mg

 36. Pingback: can you take trazodone and fluoxetine together

 37. Pingback: para que es el escitalopram 20 mg

 38. Pingback: cephalexin and motrin

 39. Pingback: sildenafil 90 mg

 40. Pingback: how long does keflex take to work for skin infection

 41. Pingback: cymbalta 60 mg capsule delayed release

 42. Pingback: antidepressant duloxetine

 43. Pingback: porno izle

 44. Pingback: porn

 45. Pingback: child porn

 46. Pingback: porn

 47. Pingback: ciprofloxacin for dogs side effects

 48. Pingback: cephalexin antibiotic

 49. Pingback: bactrim in pregnancy

 50. Pingback: does bactrim treat yeast infections

Kommentarer är stängda.