Byta fönster i sekelskifteshus

I Stockholm finns många välbevarade och vackra exempel på sekelskiftesarkitektur, det vill säga byggnader från det förra sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal. Det var en period då det byggdes otroligt mycket i Stockholm och staden expanderade utåt och började växa till och med utanför tullarna. Det är också en period som kännetecknas av ganska tvära kast från år till år, så att säga att det finns en tydlig, enhetlig sekelskiftesarkitektur är inte riktigt rätt. Dessutom skiljer sig sekelskiftesarkitekturen i Stockholm ofta mot den i resten av landet, eftersom nya trender ofta uppträdde i huvudstaden först.

”Den arkitekturstil som de flesta förknippar med sekelskifteshus i Stockholm är nog ändå Jugend. Vad gäller fönstren så består de ofta av två större, kopplade bågar nedtill och två mindre småspröjsade bågar upptill”

Men den arkitekturstil som de flesta förknippar med sekelskifteshus i Stockholm är nog ändå
Jugend. Vad gäller fönstren så består de ofta av två större, kopplade bågar nedtill och två mindre småspröjsade bågar upptill. Spröjsen är ju en dekorationsdetalj och betyder ingenting konstruktionsmässigt för fönstren, men de bidrar otvivelaktigt till att ge fönstren ett karaktäristiskt utseende, tillsammans med de böljande ornamenteringarna på fasaden som också är typiska för stilen.

Fönster som kan hålla hur länge som helst

Den som inte vet så mycket om fönster tänker nog att på ett hus som är så gammalt borde fönstren ha bytts ut flera gånger vid det här laget. Men saken är den att de som tillverkade fönster på den här tiden verkligen visste vad de gjorde. Dessutom var byggstandarden på en annan nivå än vad den är idag, och det var mycket noga vilket virke som användes. När man tillverkade fönster var det ett krav på att man skulle använda friskt, kådrikt kärnvirke där årsringarna satt tätt ihop, vilket betydde att trädet växt långsamt och blivit starkt och hållbart. Sådant virke gör fönstren otroligt hållbara, faktiskt nästan oförstörbara, och med rätt underhåll kan de hålla hur länge som helst.

Billigare att renovera än att byta fönster

Därför ser man ofta originalfönster på sekelskifteshus i Stockholm, både på villor och på flerfamiljshus. Många är fortfarande i utmärkt skick, medan andra ser slitna ut, med flagnande färg och slitna bågar. Men att ett fönster ser slitet ut behöver inte betyda att det måste bytas ut. Ofta krävs bara en varsam renovering, något som dessutom är betydligt billigare än att byta ut fönstren. Vi har utfört fönsterrenoveringar på ett flertal flerfamiljshus och villor i Stockholm. En
fönsterrenovering är oftast att föredra, eftersom man hjälper till att vara husets originalstil och därmed också dess värde.

Om fönstren måste bytas ut

Att sätta in nya fönster på ett sekelskifteshus är något som inte får göras i onödan, och när det sker måste man vara noga med att de nya fönstren har precis samma dimensioner som de gamla, och helst ser precis likadan ut. Under förra århundradet skedde tyvärr många ovarsamma fönsterbyten på gamla fina hus i Stockholm på grund av bristande kunskap och bristande respekt för husens originalutseende. I dag finns en helt annan medvetenhet om vikten av att bevara fasadernas unika stil.

Om fönstren på ett sekelskifteshus måste bytas ut, vilket kan behövas om de blivit dåligt underhållna genom åren, eller om de fått fönster av sämre kvalitet, något som var vanligt vid fönsterbyten på sextio- och sjuttiotalet, så måste man hitta en fönsterfirma som kan specialtillverka nya fönster med samma dimensioner och utseende som de gamla, med spröjs och allt. Lyckligtvis finns det flera fönstertillverkare som tillverkar fönster i gammal stil. Visst blir kostnaden större, men i gengäld är det i princip omöjligt att få bygglov i Stockholm för att sätta in fönster i en stil som inte passar huset.