Så påverkar nyrenoverade fönster bullernivån

Äldre fastigheter i större städer får ofta större problem än vad rena nyproduktioner har. Detta ligger i sakens natur. Äldre fastigheter har dels nötts och naggats av tidens tand och dels så är de också byggda efter gårdagens måttstockar. De är helt enkelt anpassade efter en annan tidsera medan nyproduktioner är byggda för att möta nutidens, betydligt högre krav. Det här kan gälla allt från uppvärmning, ventilation och exempelvis handikappanpassning och vidare till det vi ska tala om nu: höga ljud och buller.

“I en ständigt växande stad som Stockholm så sker en automatisk höjning av volymen; oljud från byggnadsmaskiner, ett högt trafiktryck och fler människor skapar tillsammans ett buller. I många fall och i vissa stadsdelar så måste man sänka bullernivån för att kunna leva ett normalt liv inne i sin bostad“

Det är naturligt att en stad i en sådan intensiv förändring som Stockholm lever om mer idag än vad som förr var fallet. Vi bygger mer, vi har ett högre trafiktryck, vi har tätare mellan byggnaderna och vi har ljud från i stort sett allt. Vikten av att kunna gå in i sin bostad, stänga dörren och få lugn och ro är alltså väldigt stort.

Något som leder oss in på ämnet om äldre fastigheter. I sådana spelar det sällan någon roll om man stänger sin dörr – ljudet från vägar, från trafik och från andra externa faktorer kommer ändå in i bostaden; antingen direkt – genom en högljudd biltuta – eller som ett evigt surr som hela tiden ligger och irriterar. Lite som tinnitus.

Det här ljudet och bullret kommer in genom fönstren i de flesta fall och lyckligtvis så går det att korrigera. Man kan genom en fönsterrenovering sänka bullernivån ganska betänkligt.

Så sänker man bullernivån genom en fönsterrenovering

Vi tänkte visa på tre stycken vanliga metoder som går att använda i syfte att minska bullernivån genom att renovera befintliga fönster.

Metod ett – Montera treglas. I öppningsbara fönster så skruvar man ihop ytterbågen och innerbågen och i den ihopskruvade bågen så fäster man därefter treglas isolerruta samt två lågemissionsglas. Den ena av dessa två är hela 6 mm tjockt. Ljudnivån kan genom denna åtgärd sänkas med hela 38 db. Här finns även varianter för fönster som inte går att öppna – varianter som följer ungefär samma stag och ger liknande effekt.

Metod två – Lågemessionsglas: Då bullernivån behöver sänkas betänkligt så kan man ta bort glaset i den ytterbågen och ersätta denna med ett lågemessionsglas. I innerbågen monterar man en tvåglas isolerruta komplett med laminerat energiglas, argonfyllning och en isolerande distansprofil. Här kan ljudreduktionsvärdet nå hela 42 db.

Metod tre – ersätt det inre glaset. Denna metod är bäst lämpad för kulturbyggnader eller för fastigheter där fönstren har för svaga infästningar för att klara den ökade tyngd som ovan nämnda metoder för med sig. Det innebär att man behåller den yttre, dragna rutan och att man ersätter det inre glaset med laminerat lågemessionsglas där tjockleken ska vara minst 6 mm. Glasets totala bullerreduktionsvärde når 32 db genom denna metod.