Spröjsade fönster – En guide

Fönsterglas har med säkerhet tillverkats ända sedan antiken och kanske ännu längre än så. Hur fönstren sett ut har så klart skiftat genom åren, men i alla tider har en detalj varit genomgående – fönstren har så gott som alltid varit spröjsade. Spröjs kallas de lister som håller ihop flera små rutor och gör dem till en helhet. Från början var detta en nödvändighet, eftersom man bara kunde tillverka små glasrutor och behövde ett sätt att foga ihop dem till en större helhet. Allt eftersom tiden gick lärde man sig hur man kunde göra större rutor. Dessa var dock länge väldigt dyra och därför var spröjs fortfarande vanligt på billigare fönster.

”Spröjsade fönster har blivit en del av vår byggnadsstil och på många hus, framför allt de som byggs i traditionell stil, tycker vi det ser konstigt ut om fönstren inte är spröjsade”

Idag finns inget praktiskt behov av spröjs eftersom glasrutor kan tillverkas i princip hur stora som helst. Men spröjsade fönster har blivit en del av vår byggnadsstil och på många hus, framför allt de som byggs i traditionell stil, tycker vi det ser konstigt ut om fönstren inte är spröjsade. Därför spröjsas fönstren ändå, ibland på traditionellt sätt med avdelade rutor, men lika ofta med så kallade fuskspröjs som sitter utanpå eller mellan fönsterglasen och alltså enbart fyller en dekorativ funktion. Den som önskar sig spröjsade fönster till villan eller sommarstugan kan också relativt enkelt tillverka egna spröjs och sätta fast på fönstren.

Spröjs i olika mönster

Från början tillverkades spröjs av bly, så kallade blyinfattade rutor, men ju större fönstren blev, desto tyngre och mer ohanterliga blev de, så från medeltiden började man i stället tillverka spröjs i trä. Det vanligaste är att spröjsen delar av fönstret vertikalt och horisontellt med en list i vardera riktningen, men på vissa typer av hus förekommer mer intrikata mönster. Hur fönstren spröjsas hänger intimt samman med byggnadens stil i övrigt. Finns mycket snickarglädje, till exempel på en så kallad ”grosshandlarvilla” från förra sekelskiftet, tas svängarna i regel ut även vid spröjsningen., medan en mer sober fasad också får stramare spröjs i fönstren.

Ibland passar det med spröjs, ibland inte

På funkishus och andra moderna byggnader finns i regel inga spröjs alls i fönstren, medan det på nybyggda hus i mer klassisk stil dock fortfarande är mer regel än undantag att fönstren förses med åtminstone fuskspröjs. Har du en sommarstuga eller villa där fönstren saknar spröjs, och du känner att huset skulle vinna på att spröjsade fönster, kan du utan alltför stora svårigheter själv fixa spröjs till fönstren. Känner du dig osäker kan du naturligtvis också vända dig till oss så kan vi tillverka och montera spröjs utifrån dina önskemål

Att tillverka egna spröjs till fönstren

Allt som behövs för att tillverka egna så kallade fuskspröjs är ett par plan och ett par trekantiga lister. Principen är att du mäter upp en planlisterna så att de bildar ett kors på glaset (du får kapa den tvärgående listen och låta de listerna löpa ut från den längsgående). Därefter limmar du på de trekantiga listerna, som du får såga till med geringssåg så att de möts snyggt i mitten. Måla sedan spröjsen i önskad färg. Därefter fäster du spröjsen med dubbelhäftande tejp rakt på rutan. Är du noggrann när du mäter och sågar kommer dina fönster att se autentiska ut på nolltid!