Renovera fönster till 60-talshus

Flerfamiljshus från 60-talet förknippas ofta med det så kallade miljonprogrammet med stora betonghus i ytterförorterna. Vi har god erfaernhet av att renovera denna typ av fönster.

Är det dags att renovera fönster i ditt 60-talshus?

Men faktum är att det byggdes många olika slags bostadshus under den här tiden, både i innerstan och i ytterområdena. 60-talsstilen har länge ansetts lite brutal och inte särskilt estetiskt värdefull. Men allt går ju i vågor, så även denna byggnadsstil är på god väg att få en renässans.

”Tyvärr är det så att 60-talsfönster inte alltid är av så värst hög kvalitet. På 60-talet började fönster massproduceras, och man använde sämre virke”

Hur det nu är med det, så är många flerfamiljshus från 60-talet i behov av upprustning. Fasaderna är slitna och vad gäller fönstren är de ofta i stort behov av renovering. Tyvärr är det så att 60-talsfönster inte alltid är av så värst hög kvalitet. I alla fall inte om man jämför med hus fram till och med 50-talet, där fönstren är tillverkade av så bra virke att de egentligen aldrig någonsin kommer att behöva bytas ut, om de underhålls väl. På 60-talet började fönster massproduceras, och man använde sämre virke. Detta höll egentligen i sig fram till 80-talet då kvaliteten på fönster åter började höjas, dock utan att nå den kvalitet de haft fram till 50-talet.

60-talshus i Stockholm

Stora fönster och tunna glas

Dock så är det ju så att fönstren i mångt och mycket är det som ger en byggnad dess karaktär och själ, och de tidstypiska fasaderna från 60-talet skulle se mycket märkliga ut utan sina originalfönster. Det som kännetecknar 60-talsföntren är att de ofta är kvadratiska, relativt stora med tunna glas och utan spröjs. Inte sällan är de av vädringstyp, med en rektangulär vädringsyta på ena sidan. Kombinationen stora fönster och tunna glas gör dem också relativt ömtåliga att hantera. Beroende på hur väl 60-talsfönstren tagits om hand har de olika förutsättningar att gå en ljus framtid till mötes.

Att renovera är det bästa

Vi utgår alltid från att det ska gå att renovera fönstren på ett 60-talshus. Vi har gjort det förr och vet vilka fallgropar som väntar längs vägen. Att behålla originalfönstren gör att fastigheten får behålla sin karaktär och speciella stil. Det går inte att ersätta med nya, moderna fönster utan att specialtillverka nya fönster, vilket för ett större bostadshus skulle innebära astronomiska kostnader.

Ett 60-talsfönster är nästan alltid av tvåglastyp och det vi kan göra är att byta ut ett av glasen till energiglas för att få en bättre isolering. Sedan är det en fråga om hur väl träet har hållit. För det mesta går det att rädda fönsterbågarna, men ibland kan någon del behöva bytas ut. När detta krävs ser vi alltid till att använda trä i samma material och sätter en ära i att få resultatet att se så ”äkta” ut som möjligt. Vi vet vad som ingår i stilen och vad som gör att ett fönster upplevs som original och smälter in på en fasad.

Vi hjälper dig med fönsterrenoveringen!

Är du fastighetsägare eller medlem i en bostadsrättsförening i ett 60-talshus? Hör av er till oss om ni behöver hjälp med att renovera era fönster så gör vi gärna en bedömning och berättar hur vi kan hjälpa er. Vi kan även ta oss an andra typer av fasadarbeten i samband med fönsterbytet.