Byta fönster eller renovera

Ska man byta Fönster eller Renovera?

En vanlig fråga för både BRF, fastighetsägare och villaägare är om man ska byta fönster eller renovera dem. Det är alltid värt att överväga noggrant.

Många undersöker inte möjligheterna att renovera fönster och antar felaktigt att det är bättre att investera i nya fönster. Ofta innebär detta att man lägger mycket pengar på något som kunde ha fixats billigare, utan att kompromissa med kvaliteten.

Investering i fönster: Byta eller renovera

Oavsett om man väljer att byta fönster eller renovera dem, är det en investering som börjar ge avkastning direkt. Detta förutsätter att arbetet utförs korrekt och professionellt. Vi ska titta närmare på för- och nackdelarna med att renovera fönster jämfört med att byta dem.

För BRF innebär både fönsterbyte och fönsterrenovering stora investeringar som påverkar ekonomin. Fönster spelar en viktig roll för inomhusmiljön i varje lägenhet samt för fastighetens energi- och uppvärmningskostnader. Fönster påverkar uppvärmningskostnader markant, och en investering i fönster – oavsett om det handlar om att byta fönster eller renovera dem – börjar löna sig omedelbart.

Byta fönster eller renovera

Vi rekommenderar fönsterrenovering

Vid jämförelse mellan fönsterrenovering och fönsterbyte ser för- och nackdelarna ut som följer:

Fönsterrenovering

Fördelar:

 • Betydligt billigare än fönsterbyte.
 • Möjlighet att påverka energi- och värmeutsläpp genom att byta tätningslister, dreva mellan båge och karm samt installera energiglas för bättre isolering.
 • Installation av spaltventiler kan förbättra ventilationen i lägenheterna.
 • Bevarar fastighetens unika egenskaper, särskilt viktigt för K-märkta byggnader.
 • Förvandlar gamla fönster till nya till en bråkdel av kostnaden för nya fönster.

Nackdelar:

 • Kräver att jobbet utförs av erfarna hantverkare med kunskap om träets egenskaper.
 • En fönsterrenovering håller över en kortare period jämfört med nya fönster.

Fönsterbyte

Fördelar:

 • Ger helt nya fönster som kan hålla mycket längre.
 • Stort urval av material som kan spara pengar, exempelvis PVC-fönster som är billigare och kräver mindre underhåll än träfönster.
 • Möjlighet att välja moderna fönster med bättre isoleringsförmåga.

Nackdelar:

 • Dyrare än fönsterrenovering, oavsett val av material.
 • Kan medföra ytterligare kostnader, exempelvis om nya, täta fönster kräver uppgradering av ventilationssystem i fastigheter med självdrag.
 • Begränsningar för K-märkta hus, där det ofta krävs att originalfönster bevaras.

Slutsats:

Att besluta om man ska byta fönster eller renovera dem är inte enkelt. Det beror på specifika behov och förutsättningar för fastigheten. En fönsterrenovering kan vara kostnadseffektiv och bevara historiska detaljer, medan ett fönsterbyte kan erbjuda längre hållbarhet och mindre underhåll. Oavsett val är det en investering som påverkar fastighetens energi- och uppvärmningskostnader positivt.